flower who we are page
flower who we are page
Shadow

TerraVerde Agriculture - אודות החברה

פיתוח חדשנות טכנולוגית בתחום החקלאות

כבר למעלה מ-25 שנה חברות, ממשלות וארגונים מסביב לעולם נתנו אמון בחברת טרה-ורדה לסייע להם להשיג יעדים בחקלאות ובפיתוח כפרי.

תיק עבודות המגוון של החברה מבחינת יעדים, גאוגרפיה, גופים ופעילויות חקלאיות מעיד על היכולות של החברה בתחומי מומחיות רבים.

בזכות מספר רב של פרויקטים מוצלחים “טרה ורדה” בנתה לעצמה מוניטין כמעניקה ערך מדיד לטווח הארוך.

chicken
Green leaves
Bee
מהתכנון ועד למסירת המוצר המוגמר/ קבלנות משנה
טרה ורדה יכולה לבצע ולנהל פריקטים בקנה מידה גדול או יכולה לעבוד בשיתוף פעולה עם שחקנים נוספים, כמספקת שירותים משנית.
קידום במדינות מתפתחות
טרה ורדה מתמחה בעבודה במדינות מתפתחות מבחינה כלכלית וחקלאית. טרה ורדה מבססת את עבודתה על מחקר מקיף של התנאים הפיזיים, האוכלוסיה, המסורת, התרבות והמבנה חברתי-סוציואקונומי המקומיים.
רשת מקצועית חזקה
לטרה ורדה רשת מקצועית נרחבת ואיתנה בתחום החקלאות הכוללת מגוון ספקים, אנשי מקצוע וערוצי הפצה. כמו כן, לטרה ורדה ידע והבנה מעמיקה של מגמות מתפתחות בחקלאות. שני אלו מאפשרים לטרה ורדה לנצל את המשאבים הנכונים על פי הצורך.
חזון ושיתוף פעולה
טרה ורדה פועלת בגישה הולסיטית ומקיפה. יש לנו תחושת שליחות ואהבה לתחום הפיתוח החקלאי ואנו מחוייבים לעבוד בצורה שקופה החיונית לשיתוף פעולה עם הלקוחות שלנו, כדי לעודד עצמאות ולהגיע להצלחה
מינוף טכנולוגי
טרה ורדה מתמחה ביישום טכנולוגיות חדשות לייעול ועידוד צמיחה וגדילה.
גמישות
לטרה ורדה היכולת להתאים את שירותיה לכל פרויקט על פי הצרכים של כל לקוח. החברה יכולה להשתלב בפרויקטים גדולים וקטנים כאחד.
Skip to content